Beleidsplan/Doelstelling
Het verwerven, beheren, behouden en tentoonstellen van zaken met cultuurhistorische waarde afkomstig uit Kolhorn en omgeving en van zaken met betrekking tot het verleden en heden van de waterstaatkundige situatie in Kolhorn en omgeving.

Beloningsbeleid
Aan de leden van het bestuur worden géén vergoedingen betaald.

Verslag activiteiten:
In Museum De Turfschuur is alles te zien over de strijd van de  plaatselijke bevolking om het hoofd boven water te houden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de veranderingen in het landschap in Noord-Holland en West-Friesland in het bijzonder. Van mei t/m september is het museum in de weekenden geopend voor bezoekers en wordt door vrijwilligers tekst en uitleg gegeven. Tevens worden vanuit het museum rondleidingen door het dorp georganiseerd.
Stichting Museum de Turfschuur Kolhorn heeft een ANBI-status

Donaties zijn van harte welkom
- IBAN:
NL35ABNA 0842 8642 61
- Fiscaal nummer: 8133.48.675


Contactgegevens:
- Dhr. Chr. Wiedijk
- Dorpsstraat 92
- 1733 AP Nieuwe Niedorp
- Telefoon: 0226-411951
- e-mail: info@stichtingmuseumkolhorn.nl
Voor overzicht 'balans en staat van baten en lasten' klik hier