De strijd tegen ziekte

Gezondheid was in Kolhorn, net als in de overige noordelijke delen van Nederland, een grote strijd. Het leven in dit winderige en koude deel wordt uitgebeeld in de talloze fotoís die in het museum te zien zijn. De verweerde gezichten drukken mede de strijd uit tegen allerlei kwalen en ziekten
Zalfjes en drankjes, vaak niet ondersteund door onderzoek maar gebaseerd op volkswijsheden, werden toegepast om het dagelijks leven draaglijker te maken.
Besmettelijke ziektes kwamen in kolhorn tot zelfs nog in het begin van onze 20e eeuw voor. De PleŽen bij de overtuinen van de Nieuwe Streek konden er dan erg rustiekhebben uitgezien, erg gezond werd het water van de Hoogsloot er niet door.

Niet alleen de strijd tegen de persoonlijke ziekten eisten de aandacht ook de ziekten in de gewassen waren een bron van zorg.
Aardappelziekte, ritnaalden in de graanoogst, waren enkele van de vele plagen die de akkerbouwer moest zien te weerstaan. En ook hier was onbekend (in de periode van 1850 tot ca 1930) wat aan dergelijke ziekten gedaan kon worden.
Het museum geeft ook hiervan enkele goede voorbeelden, zoals de kleine selectie van fotoís hiernaast al aangeeft.