Een bezoek aan Kolhorn begint in het museum

Op initiatief van het toenmalige Gewest Kop van Noord-Holland is de Stichting gevormd zoals deze nu is t.w. het museum ‘De Turfschuur’ aangevuld met het erfgoedcentrum ‘OpZeeLand’.
Inmiddels al bijna 15 jaar functioneert de stichting, met wisselend succes volgens deze formule. De laatste jaren is er echter een duidelijke afname van het aantal bezoekers te zien. Voor beide musea wil het bestuur daarom vanaf nu diverse zaken anders aanpakken.
Met name ‘OpZeeLand’ zal met het seizoen 2017 een aangepaste invulling krijgen door zijn aandacht in belangrijke mate te verplaatsen naar het werk van Dirk Breed zonder overigens zijn archeologische ‘roots’ te negeren.

Bij binnenkomst in OpZeeLand maakt u in de eerste zaal kennis met de oudste geschiedenis van Kolhorn en haar omgeving (de archeologie). Zodra u de tweede zaal betreed komt u in het ‘Dirk Breed Museum’ hier treft u van hem een twintigtal schilderijen aan welke in wisselende exposities tentoongesteld zullen zijn. In vitrines zijn schetsen en tekeningen van Dirk te zien. In dezelfde ruimte treft u o.a. een schildersezel aan en op de beun (lager bij de grond), zijn wisselende collecties beeldhouwwerk van diverse kunstenaars tentoongesteld.

Totaalprogramma

‘Een bezoek aan Kolhorn begint in het museum’ zo begint de vorige alinea dus… nadat u de musea heeft bezocht kunt u het eerste elektrische gemaal ‘de Schagerkogge’, dat op 75 meter van ‘de Turfschuur’ ligt, bezoeken. Hierna heeft u de mogelijkheid uw tocht te vervolgen door, onder leiding van een gids, een rondwandeling door Kolhorn te maken. Of door een rondvaart te maken door het binnenwater bij Kolhorn met de ‘Langedijker Rondkont’ dan wel een vaartochtje met de laatste overgebleven zeilende vissersboot uit Kolhorn, de KH 44, of het hoogteverschil beleven in de sluis met de Aquamarinus.
Langedijker Rondkont
Varen met de KH44