Archeologie

In het Cultuurhistorisch centrum zijn onder andere belangrijke regionale archeologische vondsten samengebracht uit de Groetpolder en de ruilverkavelingen 'De Gouwe' en 'De Schagerkogge' allemaal in geschiedkundige relatie met elkaar. Dit beslaat een periode van vlak voor de Romeinse tijd tot in de jaren vijftig in de twintigste eeuw.

De collectie omvat objecten zoals majolica. tegels, gebruiksaardewerk en het z.g. slibaardewerk. Dit deels uit ‘in bruikleen’ gegeven particuliere verzamelingen.