De Brand van 1846

In 1846 wordt Kolhorn getroffen door een hevige brand.  Waarschijnlijk was dat in de nacht van 16 op 17 maart 1846. Bij deze brand gaan 11 woningen, een bakkerij en enkele schuren in vlammen op. In tegenstelling tot de grote brand van 1788 is deze brand niet in het collectieve geheugen van Kolhorn opgeslagen.

Voor hulp zijn de gedupeerde bewoners, die het al niet breed hadden, aangewezen op steun vanuit de plaatselijke kerken. Met een advertentie in regionale en landelijke kranten wordt een oproep gedaan voor geldelijke steun.

De gulle gevers worden in daar op volgende advertenties ook daadwerkelijk genoemd. Met het bedrag erbij.

Ook worden met success geloofsgenoten in diverse plaatsen benaderd. Zo kwam uit Den Helder een bijdrage

Al in augustus 1846 wordt de daar herbouwde bakkerij te koop aangeboden. Met als extra verkoopargument de uitbreiding van het land met de polders Waard en Groet