Het boek Wapentransporten

In 2021 ligt de Tweede Wereldoorlog 76 jaar achter ons. In het laatste oorlogsjaar werkte het verzet in de Kop van Noord-Holland eensgezind samen in de strijd tegen de bezetter. Daarbij geholpen door ‘Engeland’ via de lucht. In West-Friesland daalden in september 1944 de eerste containers met wapens neer.

Deze droppings brachten het regionaal verzet een nieuwe dynamiek. Maar ook evenzoveel hoofdbrekens en risico’s. De ontvangst, afvoer, opslag en distributie van materieel was een enorme logistieke operatie. Honderden mannen en vrouwen hebben hieraan meegewerkt, waaronder onderduikers en bewoners van de Wieringermeer.

Het originele verslag uit 1945 is aangevuld met veel andere authentieke bronnen – notities, foto’s, kaarten, persoonsbewijzen, terugblikken en andere officiële documenten.

Daarmee is het boek zowel een lees- als kijkboek geworden.

64 PAGINA’S

Samenstelling: Anita Blijdorp

Full colour

Meer informatie