De spelregels

• Iedereen kan meedoen. 

• Per ‘Foto van Toen’ mag je één ‘Foto van Nu’ inzenden naar email: toenennu@stichtingmuseumkolhorn.nl 
• De ingezonden foto moet een minimale pixeldichtheid hebben van 2480 x 1748 px en mag in eerste instantie 
  niet groter zijn dan 8 MB, bestandsformaat jpg of tif. Mocht jouw origineel groter zijn, is dat natuurlijk nog
  beter (graag in je e-mail vermelden). 
Wij vragen deze dan bij je op mocht jouw foto gekozen worden voor het project. 

• Een jury beoordeelt de ingezonden foto’s en besluit welke gebruikt gaan worden voor het project. 

• Iedereen die een foto heeft ingebracht krijgt een bevestiging van ontvangst en bericht of zijn/haar foto
  gebruikt zal gaan worden. 

• Met het inzenden van uw foto geeft u ons het recht de foto vrij te gebruiken. U ontvangt geen vergoeding en
  kunt geen aanspraak maken op auteursrecht. 

• De namen van de makers van door ons gebruikte foto’s worden gepubliceerd tenzij de maker dat zelf niet wil. 

• Personen die op ingezonden en door ons te gebruiken foto staan moeten daar schriftelijk mee akkoord
  gegaan zijn. (Wettelijke regels AVG) 

• Iedereen van wie één of meer foto’s door ons gebruikt worden krijgt gratis een exemplaar van boekje en
  kaarten in cadeauverpakking. 

• Alle inzenders van foto’s krijgen een tegoedbon voor gratis entree in het museum De Turfschuur in 2021. 

• In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslist het bestuur van museum De Turfschuur.